0x000000E1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL fix error code

WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL z kodem cyfrowym 0x000000E1 wskazuje, że przepływ pracy został zakończony i zwrócony z IRQL> = DISPATCH_LEVEL.

Praca przy komputerze może zostać przerwana przez niebieski ekran śmierci, a kod 0x0000001e zostanie wskazany jako pierwszy w opisie przyczyny awarii.

Aby rozwiązać problem, zalecamy wykonanie następujących kroków:

Przejrzyj opis problemu. Po oznaczeniach alfanumerycznych można tam wskazać proces, który spowodował BSOD. Może to być usługa systemowa lub plik sterownika. Odkryj ten powód. Upewnij się, że pliki systemowe nie są uszkodzone. Usuń sterownik, a aby dalej korzystać ze sprzętu, użyj innej wersji sterownika.

Wyłącz buforowanie i cieniowanie w systemie BIOS (UEFI). Racjonalne jest również zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania układowego na płycie głównej.

Sprawdź, czy na komputerze nie ma złośliwego oprogramowania. Jest to najbardziej racjonalne w przypadku podłączania napędu dyskowego do innego komputera.

W przypadku systemów Windows 7 i Server 2008 R2 skorzystaj z tego wyjaśnienia firmy Microsoft.

Sprawdź stan techniczny napędu i pamięci RAM.

Odinstaluj aplikacje, które zostały zainstalowane 6 lub zostały wstępnie zainstalowane, zanim pojawi się niebieski ekran śmierci z błędem 0x0000001e.

4 Zalecenia dotyczące eliminacji BSoD:

1. 0x000000E1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL pojawia się z powodu błędów kodu samego systemu operacyjnego. Firma Microsoft stale pracuje nad poprawieniem takich błędów, zwalniając poprawki i dodatki Service Pack. Zainstalowany najnowszy pakiet aktualizacji (Service Pack) i stała aktualizacja systemu zaoszczędzi wiele błędów.
2. Jeśli 0x000000E1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL pojawiło się po nowo zainstalowanym sterowniku urządzenia lub programie. Konieczne jest wycofanie sterownika do wcześniejszej wersji. Dzięki programom rzeczy są łatwiejsze, ich usunięcie wyeliminuje przyczynę niepowodzenia. Przydatna może być opcja „Uruchom ostatnią znaną dobrą konfigurację”.
3. Jeśli 0x000000E1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL zaczęło się pojawiać po podłączeniu nowego urządzenia do systemu, należy je sprawdzić pod kątem zgodności z systemem operacyjnym. Jeśli urządzenie jest kompatybilne, musisz pobrać najnowsze sterowniki z oficjalnej strony producenta i zainstalować je. Jeśli zainstalowane są najnowsze sterowniki, musisz zainstalować wcześniejszą wersję sterowników. Jeśli urządzenie jest niezgodne z systemem operacyjnym, konieczna jest zmiana tego urządzenia lub zmiana systemu operacyjnego obsługującego to urządzenie.
4. Bardzo często przyczyną pojawienia się 0x000000E1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL jest nieprawidłowe działanie pamięci RAM. Aby to przetestować, możesz użyć programów testujących, takich jak memtest86 +.