0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED fix error code

Błąd 0x000000F8 wskazuje, że inicjowanie nie powiodło się podczas próby rozruchu z dysku.

Spróbuj odinstalować sterownik AVZ.

4 Zalecenia dotyczące eliminacji BSoD:

1. 0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED pojawia się z powodu błędów kodu samego systemu operacyjnego. Firma Microsoft stale pracuje nad poprawieniem takich błędów, zwalniając poprawki i dodatki Service Pack. Zainstalowany najnowszy pakiet aktualizacji (Service Pack) i stała aktualizacja systemu zaoszczędzi wiele błędów.
2. Jeśli 0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED pojawiło się po nowo zainstalowanym sterowniku urządzenia lub programie. Konieczne jest wycofanie sterownika do wcześniejszej wersji. Dzięki programom rzeczy są łatwiejsze, ich usunięcie wyeliminuje przyczynę niepowodzenia. Przydatna może być opcja „Uruchom ostatnią znaną dobrą konfigurację”.
3. Jeśli 0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED zaczęło się pojawiać po podłączeniu nowego urządzenia do systemu, należy je sprawdzić pod kątem zgodności z systemem operacyjnym. Jeśli urządzenie jest kompatybilne, musisz pobrać najnowsze sterowniki z oficjalnej strony producenta i zainstalować je. Jeśli zainstalowane są najnowsze sterowniki, musisz zainstalować wcześniejszą wersję sterowników. Jeśli urządzenie jest niezgodne z systemem operacyjnym, konieczna jest zmiana tego urządzenia lub zmiana systemu operacyjnego obsługującego to urządzenie.
4. Bardzo często przyczyną pojawienia się 0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED jest nieprawidłowe działanie pamięci RAM. Aby to przetestować, możesz użyć programów testujących, takich jak memtest86 +.