0x000000FA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED fix error code

Niebieski ekran śmierci HTTP_DRIVER_CORRUPTED z cyfrowym kodem 0x000000FA wskazuje, że sterownik jądra HTTP (Http.sys) jest uszkodzony lub nie można go naprawić.

Sterownik systemu Http.sys jest uszkodzony. Musisz przywrócić ten składnik z oryginalnego dysku.

4 Zalecenia dotyczące eliminacji BSoD:

1. 0x000000FA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED pojawia się z powodu błędów kodu samego systemu operacyjnego. Firma Microsoft stale pracuje nad poprawieniem takich błędów, zwalniając poprawki i dodatki Service Pack. Zainstalowany najnowszy pakiet aktualizacji (Service Pack) i stała aktualizacja systemu zaoszczędzi wiele błędów.
2. Jeśli 0x000000FA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED pojawiło się po nowo zainstalowanym sterowniku urządzenia lub programie. Konieczne jest wycofanie sterownika do wcześniejszej wersji. Dzięki programom rzeczy są łatwiejsze, ich usunięcie wyeliminuje przyczynę niepowodzenia. Przydatna może być opcja „Uruchom ostatnią znaną dobrą konfigurację”.
3. Jeśli 0x000000FA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED zaczęło się pojawiać po podłączeniu nowego urządzenia do systemu, należy je sprawdzić pod kątem zgodności z systemem operacyjnym. Jeśli urządzenie jest kompatybilne, musisz pobrać najnowsze sterowniki z oficjalnej strony producenta i zainstalować je. Jeśli zainstalowane są najnowsze sterowniki, musisz zainstalować wcześniejszą wersję sterowników. Jeśli urządzenie jest niezgodne z systemem operacyjnym, konieczna jest zmiana tego urządzenia lub zmiana systemu operacyjnego obsługującego to urządzenie.
4. Bardzo często przyczyną pojawienia się 0x000000FA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED jest nieprawidłowe działanie pamięci RAM. Aby to przetestować, możesz użyć programów testujących, takich jak memtest86 +.