0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY fix error code

ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY z cyfrowym kodem 0x000000FC wskazuje, że system próbował użyć pamięci niewykonywalnej.

Przyczyny 0x000000FC:

Zła pamięć lub obecność złych sektorów na dysku twardym; Problemy z modułami RAM; Konflikt systemowy z zainstalowanym oprogramowaniem (sterownikami); Uszkodzenie jądra systemu.

4 Zalecenia dotyczące eliminacji BSoD:

1. 0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY pojawia się z powodu błędów kodu samego systemu operacyjnego. Firma Microsoft stale pracuje nad poprawieniem takich błędów, zwalniając poprawki i dodatki Service Pack. Zainstalowany najnowszy pakiet aktualizacji (Service Pack) i stała aktualizacja systemu zaoszczędzi wiele błędów.
2. Jeśli 0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY pojawiło się po nowo zainstalowanym sterowniku urządzenia lub programie. Konieczne jest wycofanie sterownika do wcześniejszej wersji. Dzięki programom rzeczy są łatwiejsze, ich usunięcie wyeliminuje przyczynę niepowodzenia. Przydatna może być opcja „Uruchom ostatnią znaną dobrą konfigurację”.
3. Jeśli 0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY zaczęło się pojawiać po podłączeniu nowego urządzenia do systemu, należy je sprawdzić pod kątem zgodności z systemem operacyjnym. Jeśli urządzenie jest kompatybilne, musisz pobrać najnowsze sterowniki z oficjalnej strony producenta i zainstalować je. Jeśli zainstalowane są najnowsze sterowniki, musisz zainstalować wcześniejszą wersję sterowników. Jeśli urządzenie jest niezgodne z systemem operacyjnym, konieczna jest zmiana tego urządzenia lub zmiana systemu operacyjnego obsługującego to urządzenie.
4. Bardzo często przyczyną pojawienia się 0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY jest nieprawidłowe działanie pamięci RAM. Aby to przetestować, możesz użyć programów testujących, takich jak memtest86 +.