0x000000FD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION fix error code

Niebieski ekran śmierci DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION z cyfrowym kodem 0x000000FD wskazuje, że nie ma wolnych stron, które byłyby konieczne do wykonania podstawowych operacji systemowych, ale brakuje ich lub są uszkodzone. Przyczyną 0x000000FD jest błąd sterownika, jego uszkodzenie lub niezgodność z systemem operacyjnym.

Najpierw powinieneś zidentyfikować uszkodzony sterownik. Jeśli w komunikacie BSoD brakuje nazwy uszkodzonego sterownika, można ją znaleźć za pomocą zrzutu pamięci. Po znalezieniu winnego sterownika po błędzie krytycznym 0x000000FD należy go zaktualizować, wycofać lub usunąć w zależności od sytuacji.

Ponieważ system Windows 10 jest pełen niespodzianek, a po następnej aktualizacji użytkownik może napotkać BSOD 0x000000FD: ZABRONIONE KONSTRUKCJE STRON NOWRITE, to przede wszystkim warto spróbować wycofać lub zaktualizować system operacyjny. W celu wycofania zalecamy użycie punktu kontrolnego przywracania systemu. Jeśli po przywróceniu systemu niebieski ekran śmierci 0x000000FD DIRTY NOWRITE STRONY CONGESTION nie zniknął, powinieneś napisać do pomocy technicznej Microsoft lub poczekać na następną aktualizację, w której będzie łatka naprawiająca problem.

4 Zalecenia dotyczące eliminacji BSoD:

1. 0x000000FD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION pojawia się z powodu błędów kodu samego systemu operacyjnego. Firma Microsoft stale pracuje nad poprawieniem takich błędów, zwalniając poprawki i dodatki Service Pack. Zainstalowany najnowszy pakiet aktualizacji (Service Pack) i stała aktualizacja systemu zaoszczędzi wiele błędów.
2. Jeśli 0x000000FD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION pojawiło się po nowo zainstalowanym sterowniku urządzenia lub programie. Konieczne jest wycofanie sterownika do wcześniejszej wersji. Dzięki programom rzeczy są łatwiejsze, ich usunięcie wyeliminuje przyczynę niepowodzenia. Przydatna może być opcja „Uruchom ostatnią znaną dobrą konfigurację”.
3. Jeśli 0x000000FD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION zaczęło się pojawiać po podłączeniu nowego urządzenia do systemu, należy je sprawdzić pod kątem zgodności z systemem operacyjnym. Jeśli urządzenie jest kompatybilne, musisz pobrać najnowsze sterowniki z oficjalnej strony producenta i zainstalować je. Jeśli zainstalowane są najnowsze sterowniki, musisz zainstalować wcześniejszą wersję sterowników. Jeśli urządzenie jest niezgodne z systemem operacyjnym, konieczna jest zmiana tego urządzenia lub zmiana systemu operacyjnego obsługującego to urządzenie.
4. Bardzo często przyczyną pojawienia się 0x000000FD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION jest nieprawidłowe działanie pamięci RAM. Aby to przetestować, możesz użyć programów testujących, takich jak memtest86 +.