0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER fix error code

Wystąpił błąd 0x000000FE w sterowniku uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). 0x000000FE oznacza błąd sterownika USB.

Problem jest zwykle spowodowany nieprawidłową obsługą kontrolera USB lub wadliwym działaniem podłączonych urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia USB od komputera, spróbuj także odłączyć kontroler USB w systemie BIOS. Zaktualizuj sterowniki USB.

4 Zalecenia dotyczące eliminacji BSoD:

1. 0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER pojawia się z powodu błędów kodu samego systemu operacyjnego. Firma Microsoft stale pracuje nad poprawieniem takich błędów, zwalniając poprawki i dodatki Service Pack. Zainstalowany najnowszy pakiet aktualizacji (Service Pack) i stała aktualizacja systemu zaoszczędzi wiele błędów.
2. Jeśli 0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER pojawiło się po nowo zainstalowanym sterowniku urządzenia lub programie. Konieczne jest wycofanie sterownika do wcześniejszej wersji. Dzięki programom rzeczy są łatwiejsze, ich usunięcie wyeliminuje przyczynę niepowodzenia. Przydatna może być opcja „Uruchom ostatnią znaną dobrą konfigurację”.
3. Jeśli 0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER zaczęło się pojawiać po podłączeniu nowego urządzenia do systemu, należy je sprawdzić pod kątem zgodności z systemem operacyjnym. Jeśli urządzenie jest kompatybilne, musisz pobrać najnowsze sterowniki z oficjalnej strony producenta i zainstalować je. Jeśli zainstalowane są najnowsze sterowniki, musisz zainstalować wcześniejszą wersję sterowników. Jeśli urządzenie jest niezgodne z systemem operacyjnym, konieczna jest zmiana tego urządzenia lub zmiana systemu operacyjnego obsługującego to urządzenie.
4. Bardzo często przyczyną pojawienia się 0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER jest nieprawidłowe działanie pamięci RAM. Aby to przetestować, możesz użyć programów testujących, takich jak memtest86 +.