0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

Sterownik urządzenia problemowego powoduje zawieszenie systemu. Z reguły jest to spowodowane przez sterownik ekranu podczas próby przełączenia komputera w tryb gotowości. Ten problem jest związany z kartą wideo lub złym sterownikiem wideo.

0xC000009A STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES

Rdzeń systemowy systemu operacyjnego wyczerpał wszystkie zasoby systemowe do pracy, w tym plik stronicowania. Zwiększ miejsce na dysku twardym i pamięć RAM.

0xC0000135 UNABLE TO LOCATE DLL

Windows próbował załadować bibliotekę DLL i otrzymał kod błędu. Możliwa przyczyna - brakuje pliku lub jest on uszkodzony. Rejestr systemu może również zostać uszkodzony.

0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED

Dzieje się tak, gdy system Windows przełączył się na tryb uprzywilejowany, a podsystemy w trybie nieuprzywilejowanym, takie jak podsystem Winlogon lub czas wykonywania klienta-serwera (CSRSS), nie powiodły się i nie można zagwarantować ochrony.

0xDEADDEAD It’s dead, Jim!

Niebieski ekran śmierci 0x00000195 wskazuje, że serwer SMB wykrył problem i otrzymał zrzut rdzenia w celu zebrania informacji debugowania.